Med Sejl, Damp & Motor

2. udgave

kr. 115,00

(eksl. moms kr. 92,00))

Ny ajourført udgave af BOGEN om de bornholmske skibe, samlet og skrevet af en af Bornholms mest skibskyndige: Erik Pedersen, som brugte mere end 25 år på at indsamle det skriftlige og fotografiske materiale til denne bog.
Resultatet er nu blevet et komplet, rigt illustreret skibs-leksikon, der medtager samtlige skibe på 20 brutto register tons og derover, som er blevet indregistrerede og har haft hjemsted på Bornholm og Christiansø fra ca. 1850 til 1998.
Bogen giver alle relevante oplysninger om skibene samt en beskrivelse af de dramatiske begivenheder, strandinger m.v, der har ført til mange af skibenes forlis.
Beskrivelserne er indsamlet hos Toldvæsenet, Dansk søulykke-statistik, referater fra søforhør, Bornholms Musum og forskellige andre arkiver og samlinger, private såvel som offentlige.

De mange skibsportrætter, gengivet i farve, er fra Bornholms Museums store søfartssamling.