Bornholmske ældgamle kirker

kr. 110,00

(eksl. moms kr. 88,00))

"Bornholms ældgamle Kirker", blev udsendt første gang i 1878. Da var interessen for de ældste, bornholmske middelalderkirker voksende i Danmark, som studieobjekter men også med en begyndende sans for bevaring og restaurering af de enestående bygninger. Desværre var det ikke alle, der havde forståelse for værdien af de da 700 år gamle, unikke bygninger. Af Bornholms 15 landkirker har vi i dag kun bevaret de 11 samt kirkeruinen i Østermarie. Men af de 11 kirker er kun de fire rundkirker bevaret som de så ud i middelalderen. Alle andre kirker har gennemgået omfattende ændringer.
Heldigvis besluttede Kunstakademiet i København, med arkitekt, senere professor, Hans J. Holm i spidsen, sig for at opmåle kirkerne. Det skete med dygtige arkitektstuderendes hjælp i 1874, og fire år senere forelå det fornemme opmålingsværk, som nu genudgives. Kun i det værk kan man få at vide, hvordan alle de gamle bornholmske landkirker engang så ud.
Værket er genudgivet i et lidt mindre format end originalversionen. Det er trykt på fornemt kvalitetspapir i begrænset oplag.
Ca. 65 sider, ill. s/h af Hans J. Holm.